Ako potenciálny žiadateľ v rámci cestných projektov mám možnosť požiadať o poskytnutie finančného príspevku v rámci programu PL-SK iba na konkrétnu časť z celej technickej dokumentácie pre cestnú investíciu, ktorá bola pripravená napríklad v rámci inej výzvy, alebo musím pripraviť dokumentáciu iba pre túto danú časť?

Môžete využiť už existujúcu technickú dokumentáciu, pričom je potrebné vyčleniť (určiť) časti v technickej dokumentácii, ako aj v žiadosti o poskytnutie FP, ktoré budú súčasťou žiadosti v rámci programu PL-SK.