Aké informácie musia byť uvedené na informačných plagátoch?

Informačný plagát musí obsahovať:

  • integrovaný logotyp programu spolu s názvom fondu, z ktorého je financovaný projekt, t. j. Európsky fond regionálneho rozvoja;
  • názov projektu, názov vedúceho partnera a partnerov projektu;
  • Spomenuté informácie musia zaberať minimálne 25 % informačného plagátu. Umiestnenie textu nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do integrovaného logotypu.

Minimálny rozmer plagátu je formát A3. Plagát musí byť umiestnený na dobre viditeľnom a verejne prístupnom mieste, najneskôr mesiac od získania finančného príspevku.