Ak VP obdržal od projektového partnera žiadosť o zmenu, tak čo je potrebné s ňou spraviť – zasať ju na STS a kontrolóra poštou alebo stačí prostredníctvom systému Korešpondencia v SL2014?

Ak si žiadosť vyžaduje rozhodnutie VP, tak VP musí rozhodnúť o zmene partnera projektu. Následne VP pošle žiadosť na STS prostredníctvom systému SL2014 (sken podpísanej žiadosti).