Kontakt

Kontaktujte sa s nami!

Máte otázku týkajúcu sa aktuálnych výziev? Pozrite si odpovede na najčastejšie kladené otázky:

obrazek  Zoznam otázok a odpovedí

Pokiaľ plánujete realizovať projekt, chcete získať detailné informácie, alebo konzultovať nápad či návrh projektu – skontaktujte sa s príslušným Regionálnym kontaktným bodom.

Znajdź punkt informacyjny  Hľadaj kontaktný bod

 

Malopoľské vojvodstvo

Regionálny kontaktný bod

Maršalkovský úrad Malopoľského vojvodstva

ul. Wielicka 72

30-552 Kraków

www.malopolska.pl/europejska-wspolpraca-terytorialna-w-malopolsce

Kontaktné osoby

Grzegorz First

tel.: +48 12 29 90 634

e-mail: grzegorz.first(at)umwm.malopolska.pl  

Dorota Leśniak

tel.: +48 12 29 90 671

e-mail: dorota.lesniak(at)umwm.malopolska.pl

 

Podkarpatské vojvodstvo

Regionálny kontaktný bod

Maršalkovský úrad Podkarpatského vojvodstva

al. Ł. Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

www.ewt.podkarpackie.pl

Kontaktné osoby

Marek Rainer

tel.: +48 17 747 64 29

e-mail: m.rainer(at)podkarpackie.pl

Mateusz Pryk

tel. +48 17 747 64 25

e-mail: m.pryk(at)podkarpackie.pl

 

Sliezske vojvodstvo

Maršalkovský úrad

Sliezskeho vojvodstva

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

www.ewt.slaskie.pl

Regionálny kontaktný bod v Bielsku-Białej

ul. Piastowska 40

43-300 Bielsko – Biała

Kontaktná osoba

Bożena Mendrek - Gańczarczyk

tel.: +48 33 485 32 84

e-mail: bozena.ganczarczyk(at)slaskie.pl

Regionálny kontaktný bod v Katoviciach

ul. Plebiscytowa 36,

40-041 Katowice

Kontaktná osoba

Ewelina Sosnowska

tel.: +48 32 77 99 162

e-mail: ewelina.sosnowska(at)slaskie.pl

 

Prešovský samosprávny kraj

Regionálny kontaktný bod v Prešove

Vyšší územný celok

Námestie mieru 2

080 01 Prešov

Slovenská republika

www.po-kraj.sk

Kontaktné osoby

Jana Repel'ová 

tel.:  +421 51/ 7081 543

e-mail: jana.repelova(at)psk.sk

Lucia Mačupová 

tel.: +421 51/ 7081 525

e-mail: lucia.macupova(at)psk.sk

 

Žilinský samosprávny kraj

Regionálny kontaktný bod v Žiline

Vyšší územný celok

Komenského 48,

011 09 Žilina

Slovenská republika

www.zilinskazupa.sk 

Kontaktné osoby

Tomáš Bela

e-mail: tomas.bela(at)zilinskazupa.sk

tel: +421 41 5032 314  I  +421 902 167 297

 

V prípade potreby konzultácií so Spoločným sekretariátom – kontaktujte pracovníkov SpS:

- elektronickou poštou na email: kontakt@plsk.eu.

Máte možnosť zorganizovať konzultačné stretnutie v sídle SpS alebo online v utorky a štvrtky od 10:00 do 14:00 hod. Termín a formu stretnutia si dohodnite elektronicky emailom na adrese: kontakt@plsk.eu.

 

Spoločný sekretariát

ul. Halicka 9

31-036 Kraków

Upozornenie: do budovy na ul. Halickej 9 v Krakove sa vchádza schodmi. Osoby s pohybovými problémami môžu požiadať o prístup plošinou ohlásením na recepcii budovy.

tel. +12 444 15 00

kontakt(at)plsk.eu

otvorené: 8:15 - 16:15

 

Vedúca Spoločného sekretariátu

Katarzyna Surma
Vedúca SpS 
tel.:  +48 12 444 15 01
e-mail: ksurma(at)plsk.eu

Projektový tím 1

Agnieszka Skrzypek 
Koordinátorka programového tímu

tel. +48 12 443 13 98
e-mail: askrzypek(at)plsk.eu

Grzegorz Łabuz
tel. +48 12 443 13 97
e-mail: glabuz(at)plsk.eu

Renata Bafia-Czerwiec
tel. +48 12 444 15 09
e-mail: rbafia(at)plsk.eu

Piotr Biel - informácia a propagácia
tel. +48 12 444 15 04
e-mail: pbiel(at)plsk.eu  

Agnieszka Piwowarczyk-Bargieł

dočasná neprítomnosť


Projektový tím 2

Pavol Škulavík 
Koordinátor projektového tímu
tel.:  +48 12 444 15 02
e-mail: pskulavik(at)plsk.eu

Irina Ledchenkova
tel. +48 12 444 15 08
e-mail: iledchenkova(at)plsk.eu

Sabina Sierpińska - Zawadzka
tel. +48 12 444 15 16
e-mail: ssierpinska(at)plsk.eu

Grzegorz Pyjos
tel. +48 12 444 15 14 
email: gpyjos(at)plsk.eu

Martina Šlosárová

dočasná neprítomnosť

Jolanta Horowska
dočasná neprítomnosť

 

Pracovník pre rozpočet a financie

 

Aleksandra Kurzydym
tel. +48 12 444 15 05
e-mail: akurzydym(at)plsk.eu

 

Administratívny pracovník 

 

Aleksandra Stępień
tel. +48 12 444 15 00
e-mail: astepien(at)plsk.eu

Kontaktná osoba pre záležitosti SL2014 - Agnieszka Skrzypek

Kontaktná osoba pre generátor žiadostí -  Irina Ledchenkova

 

Riadiaci orgán - Ministerstvo fondov a regionálnej politiky

V rámci Oddelenia územnej spolupráce v Ministerstve fondov a regionálnej politiky informácie o programe poskytuje:
Agnieszka Lubieńska 
tel.: +48 22 273 81 74, fax: +48 22 273 81 47 
e-mail: agnieszka.lubienska(at)mfipr.gov.pl

V rámci fondu mikroprojektov:
Barbara Serbinowska
Oddelenie medzinárodnej a medziregionálnej spolupráce v Katoviciach
tel.: +48 22 273 81 82
e-mail: barbara.serbinowska(at)mfipr.gov.pl

Nahlasovanie nezrovnalostí

nieprawidlowosciEWT@mfipr.gov.pl

 

Skontaktuj sa s príslušným kontrolórom

V Poľsku funkciu kontrolórov vykonávajú: Malopoľský vojvodský úrad, Podkarpatský vojvodský úrad a Sliezsky vojvodský úrad. Pravidlom je, že kontrolór kontroluje tých partnerov, ktorí majú svoje sídlo na území vojvodstva, v ktorom úlohu kontrolóra vykonáva príslušný vojvodský úrad.

V Slovenskej republike úlohu kontrolóra vykonáva Oddelenie kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce SK-HU, PL-SK  a programu ENI alebo Oddelenie auditov a kontroly verejného obstarávania programov cezhraničnej spolupráce na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. 

Malopoľský vojvodský úrad

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

Kontaktná osoba

Stanisław Pajor

e-mail: spaj(at)malopolska.uw.gov.pl

tel.: +48 12 39 21 602

 

Sliezsky vojvodský úrad

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

Kontaktná osoba

Grzegorz Wieniewski

e-mail: wieniewskig(at)katowice.uw.gov.pl

tel.+48 32 207 74 26

 

Podkarpatský vojvodský úrad

ul. Grunwaldzka 14

35-959 Rzeszów

Kontaktné osoby

Marcin Migut

e-mail: mmigut(at)rzeszow.uw.gov.pl

tel: +48 17 86 71 511

Janusz Kocemba

e-mail:  jkocemba(at)rzeszow.uw.gov.pl

 tel. +48 17 8671 509

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Pribinova 4195/25

811 09 Bratislava

Slovenská republika

Kontaktná osoba

Marek Filip

e-mail: marek.filip(at)mirri.gov.sk

tel: +421 2 2092 8771