Identifikácia zainteresovaných strán je jedným z najdôležitejších krokov pri príprave koncepcie projektu. Sú to osoby, formálne a neformálne skupiny a inštitúcie, ktoré môžu byť potenciálnymi odberateľmi výstupov alebo môžu mať záujem o tematiku projektu a o jeho výsledky. Zapojenie rôznych strán v procese prípravy projektu a ich aktívna účasť a vplyv na plánované aktivity, ktoré sa ich týkajú (priamo alebo nepriamo), je participácia.

Pripojili sme materiály, ktoré majú potenciálnym žiadateľom pomôcť pri organizácii účasti v programe Interreg 2021-2027.