Kontakt

Spoločný technický sekretariát

Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

ul. Halicka 9

31 - 036 Kraków

tel. 012 444 15 00 

tel./fax 012 294 60 87  

kontakt@plsk.eu

otvorené: 8.15 - 16.15

vedúci Spoločného technického sekretariátu: 

Dominika Wieczorek

Programový tím

Katarzyna Surma
Koordinátorka programového tímu
tel. +48 12 444 15 07
e-mail:  ksurma@plsk.eu

Martina Šlosárová
Programový špecialista
dlhodobá neprítomnosť

Katarína Ďuranová
Programový špecialista
tel. +48 12 444 14 03
e-mail: kduranova@plsk.eu

Karolina Rzepecka
Finančný špecialista
tel. +48 12 444 15 18
e-mail: krzepecka@plsk.eu

Jacek Peszko
Špecialista pre informácie a propagáciu
tel. +48 12 444 15 05
e-mail: jpeszko@plsk.eu 

Peter Repka
Administrátor lokálneho systému IT a administrátor inštitúcie v systéme SL2014
Projektový špecialista
tel. +48 12 443 13 97
e-mail: prepka@plsk.eu 


Projektový tím

Jolanta Horowska
Koordinátorka projektového tímu
dlhodobá neprítomnosť

Martina Bakoňová
Koordinátorka projektového tímu
tel.: +48 12 444 15 03
e-mail: mbakonova@plsk.eu

Monika Gładyszek
Projektový špecialista
tel. +48 12 444 15 06
e-mail: mgladyszek@plsk.eu

Paulina Walska
Projektový špecialista
tel. +48 12 444 15 09
e-mail: pwalska@plsk.eu

Piotr Warzocha
Projektový špecialista
tel. +48 12 443 13 98
e-mail: pwarzocha@plsk.eu

Sekretariát:

Sabina Sierpińska
Samostatné administratívne stanovisko
tel. +48 12 444 15 00
fax +48 (0) 12 294 60 87
e-mail: ssierpinska@plsk.eu

Nahlasovanie nezrovnalostí:

nieprawidlowosci.EWT@mr.gov.pl

 

Znajdź punkt informacyjny  Hľadaj kontaktný bod

 

SKONTAKTUJ SA S PRÍSLUŠNÝM KONTROLÓROM

V Poľsku funkciu kontrolórov vykonávajú: Malopoľský vojvodský úrad, Podkarpatský vojvodský úrad a Sliezsky vojvodský úrad. Pravidlom je, že kontrolór kontroluje tých partnerov, ktorí majú svoje sídlo na území vojvodstva, v ktorom úlohu kontrolóra vykonáva príslušný vojvodský úrad.

V Slovenskej republike úlohu kontrolóra vykonáva Odbor programov cezhraničnej spolupráce na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Skontaktuj sa s príslušným kontrolórom.

 

Malopoľský vojvodský úrad

Basztowa 22

31-156 Kraków

Kontaktná osoba:Stanisław Pajor

spaj@malopolska.uw.gov.pl

tel.: +48 12 39 21 602

 

Sliezsky vojvodský úrad

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

Kontaktná osoba: Grzegorz Wieniewski

wieniewskig@katowice.uw.gov.pl

ul. Wita Stwosza 2

40-025 Katowice

tel.+48 32 207 74 26
 

Podkarpatský vojvodský úrad

ul. Grunwaldzka 14

35-959 Rzeszów

Kontaktné osoby:

Barbara Zubrzycka

bzubrzycka@rzeszow.uw.gov.pl

tel.: +48 17 8671 511

Janusz Kocemba

 jkocemba@rzeszow.uw.gov.pl

 tel.+48 17 8671 509

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Račianska 153/A

P. O. Box 1

830 03 Bratislava 33

Kontaktná osoba: Ing. Lea Malá

e-mail: lea.mala@land.gov.sk

tel: +421 2 5831 7458