Kontakt

Kontaktujte sa s nami!

Spoločný technický sekretariát

ul. Halicka 9

31 - 036 Kraków

tel. 012 444 15 00

kontakt@plsk.eu

otvorené: 8.15 - 16.15

Zamestnanci Spoločného technického sekretariátu sú k dispozícii v rámci telefonického kontaktu počas úradných hodín: 9:00-11:00 a 14:00-15:30.

Pozor! V období od 16. marca 2020 až do odvolania budú zamestnanci Spoločného technického sekretariátu pracovať z domu (home office). Vzhľadom na to Vás žiadame o kontakt prostredníctvom mailov.

 

Vedúci Spoločného technického sekretariátu: 

Krzysztof Kaczmarek
Vedúci STS
tel.: +48 12 444 15 01
e-mail: kkaczmarek@plsk.eu Programový tím:

Martina Bakoňová
Koordinátorka programového tímu
tel.: +48 12 444 15 03
e-mail: mbakonova@plsk.eu

Agnieszka Piwowarczyk-Bargieł
tel. +48 12 444 15 06
e-mail: apiwowarczyk-bargiel@plsk.eu

Martina Šlosárová
e-mail: mslosarova@plsk.eu

Marta Gawlik
tel. +48 12 444 14 03
e-mail: mgawlik@plsk.eu

 

Informácie a propagácia

Aleksandra Gierat
tel. +48 12 444 15 04
e-mail: agierat@plsk.euProjektový tím

Jolanta Horowska 
Koordinátorka projektového tímu
tel. +48 12 444 15 07
e-mail: jhorowska@plsk.eu

Sabina Sierpińska 
tel. +48 12 444 15 16
e-mail: ssierpinska@plsk.eu

Agnieszka Skrzypek
tel. +48 12 443 13 98
e-mail: askrzypek@plsk.eu

Renata Bafia
tel. +48 12 444 15 09
e-mail: rbafia@plsk.eu

Justyna Krupnik
dočasná neprítomnosť

Pavol Škulavík 
tel. +48 12 444 15 02
e-mail: pskulavik@plsk.eu

Aleksandra Kurzydym
tel. 48 12 444 15 05
e-mail: akurzydym@plsk.eu
 

 

Irina Ledchenkova
tel. +48 12 444 15 08
e-mail: iledchenkova@plsk.eu

 

Grzegorz Łabuz
tel. +48 12 443 13 97
e-mail: glabuz@plsk.eu

 

Administratívny pracovník:

Aleksandra Stępień
tel. +48 12 444 15 00
e-mail: astepien@plsk.eu

 

Riadiaci orgán - Ministerstvo fondov a regionálnej politiky

V rámci Oddelenia územnej spolupráce v Ministerstve fondov a regionálnej politiky informácie o programe poskytuje:
Agnieszka Lubieńska 
tel.: +48 22 273 81 74, fax: +48 22 273 81 47 
e-mail: agnieszka.lubienska@mfipr.gov.pl

V rámci fondu mikroprojektov:
Barbara Serbinowska
Oddelenie medzinárodnej a medziregionálnej spolupráce v Katoviciach
tel.: +48 22 273 81 82
e-mail: barbara.serbinowska@mfipr.gov.pl

Nahlasovanie nezrovnalostí:

nieprawidlowosciEWT@mfipr.gov.pl

 

Znajdź punkt informacyjny  Hľadaj kontaktný bod

 

Skontaktuj sa s príslušným kontrolórom

V Poľsku funkciu kontrolórov vykonávajú: Malopoľský vojvodský úrad, Podkarpatský vojvodský úrad a Sliezsky vojvodský úrad. Pravidlom je, že kontrolór kontroluje tých partnerov, ktorí majú svoje sídlo na území vojvodstva, v ktorom úlohu kontrolóra vykonáva príslušný vojvodský úrad.

V Slovenskej republike úlohu kontrolóra vykonáva Oddelenie kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce SK-HU, PL-SK  a programu ENI alebo Oddelenie auditov a kontroly verejného obstarávania programov cezhraničnej spolupráce na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. 

Malopoľský vojvodský úrad

Basztowa 22

31-156 Kraków

Kontaktná osoba:Stanisław Pajor

spaj@malopolska.uw.gov.pl

tel.: +48 12 39 21 602

 

Sliezsky vojvodský úrad

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

Kontaktná osoba: Grzegorz Wieniewski

wieniewskig@katowice.uw.gov.pl

ul. Wita Stwosza 2

40-025 Katowice

tel.+48 32 207 74 26
 

Podkarpatský vojvodský úrad

ul. Grunwaldzka 14

35-959 Rzeszów

Kontaktné osoby:

Marcin Migut

mmigut@rzeszow.uw.gov.pl

tel: +48 17 86 71 511

Janusz Kocemba

 jkocemba@rzeszow.uw.gov.pl

 tel.+48 17 8671 509

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Račianska 153/A

P. O. Box 1

830 03 Bratislava 33

Kontaktná osoba: Ing. Lea Malá

e-mail: Lea.Mala@vicepremier.gov.sk

tel: +421 2 5831 7458