Pokiaľ plánujete realizovať projekt, chcete získať detailné informácie, alebo konzultovať nápad či návrh projektu – skontaktujte sa s príslušným Regionálnym kontaktným bodom.

 

Malopoľské vojvodstvo

Regionálny kontaktný bod

Maršalkovský úrad Malopoľského vojvodstva

ul. Wielicka 72

30-552 Kraków

www.malopolska.pl/europejska-wspolpraca-terytorialna-w-malopolsce

Kontaktné osoby

Grzegorz First

tel.: +48 12 29 90 634

e-mail: grzegorz.first(at)umwm.malopolska.pl  

 

Dorota Leśniak

tel.: +48 12 29 90 671

e-mail: dorota.lesniak(at)umwm.malopolska.pl

 

 

 

Podkarpatské vojvodstvo

Regionálny kontaktný bod

Maršalkovský úrad Podkarpatského vojvodstva

Al. Ł. Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

www.ewt.podkarpackie.pl

Kontaktné osoby

Marek Rainer

tel.: +48 17 747 64 29

e-mail: m.rainer(at)podkarpackie.pl

 

Mateusz Pryk

tel. +48 17 747 64 25

e-mail: m.pryk(at)podkarpackie.pl

 

 

 

 

 

 

Sliezske vojvodstvo

Maršalkovský úrad

Sliezskeho vojvodstva

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

www.ewt.slaskie.pl

 

Regionálny kontaktný bod

v Bielsku-Białej

ul. Piastowska 40

43-300 Bielsko – Biała

Kontaktná osoba

Bożena Mendrek - Gańczarczyk

tel.:+48 33 485 32 84

e-mail: bozena.ganczarczyk(at)slaskie.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Regionálny kontaktný bod

v Katoviciach

ul. Plebiscytowa 36

40-041 Katowice

Kontaktná osoba

Ewelina Sosnowska

tel.:  +48 32 77 99 162

e-mail: ewelina.sosnowska(at)slaskie.pl

 

 

 

 

Prešovský samosprávny kraj

Regionálny kontaktný bod

v Prešove

Vyšší územný celok

Námestie mieru 2

08001 Prešov

Slovenská republika

www.po-kraj.sk

 

Kontaktné osoby

Jana Repel'ová 

tel.:  +421 51/ 7081 543

e-mail: jana.repelova(at)psk.sk

 

Lucia Mačupová 

tel.: +421 51/ 7081 525

e-mail: lucia.macupova(at)psk.sk

 

 

 

 

Žilinský samosprávny kraj

Regionálny kontaktný bod

v Žiline

Vyšší územný celok

Komenského 48,

011 09 Žilina

Slovenská republika

www.regionzilina.sk

Kontaktné osoby

Andrea Cúthová

tel: +421 41 50 32 175

e-mail: andrea.cuthova(at)zilinskazupa.sk

Tomáš Bela

e-mail: tomas.bela(at)zilinskazupa.sk

tel: +421 50 32 314

Silvia Habovštiaková

e-mail: silvia.habovstiakova(at)zilinskazupa.sk

tel: +421 50 32 307; +421 905 595 497

 

 

Ak realizujete/plánujete realizovať mikroprojekt, skontaktujte sa s príslušným  partnerom strešného projektu.

 

Karpatský euroregion

Združenie Karpatský

euroregión Poľsko

pl. Jana Kilińskiego 2

35-005 Rzeszów

tel (+48) 17 852 52 05, 17 857 63 69

tel/fax (+48) 17 862 20 73

email: sekretariat(at)karpacki.pl

Kontaktná osoba

Barbara Inglot

email: binglot(at)karpacki.pl

Aneta Gorlicka

email: agorlicka(at)karpacki.pl

 

 

 

Euroregión Beskydy

Združenie Región Beskydy

ul. Widok 18/1-3

43-300 Bielsko-Biała

e-mail: m.filip(at)euroregion-beskidy.pl

Kontaktná osoba

Agnieszka Adamaszek

Koordynator Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

e-mail: i.dulawa(at)euroregion-beskidy.pl

tel. 33 488 89 25

 

 

 

Euroregión Tatry

Združenie Euroregión Tatry

ul. Jana III Sobieskiego 2

34-400 Nowy Targ

tel. +48 18 266 99 81

tel./fax +48 18 266 69 53

e-mail: pwt(at)euroregion-tatry.eu

Kontaktná osoba

Michał Stawarski

Menadżer ds. Programu Interreg V-A

Polska-Słowacja 2014-2020

tel/fax. 18 266 99 81

e-mail: pwt(at)euroregion-tatry.eu

 

 

 

Žilinský samosprávny kraj

Vyšší územný celok

Komenského 48,

011 09 Žilina

Slovenská republika

www.zilinskazupa.sk

tel: +421 41 50 32 147

tel: +421 41 50 32 340

Kontaktná osoba

Ing. Silvia Habovštiaková

e-mail: silvia.habovstiakova(at)zilinskazupa.sk

tel: +421 41 50 32 307

Andrea Cúthová

e-mail: andrea.cuthova(at)zilinskazupa.sk

tel: +421 41 50 32 175

 

 

 

Prešovský samosprávny kraj

Vyšší územný celok

Námestie mieru 2

08001 Prešov

Slovenská republika

www.po-kraj.sk

tel.: +421 51 7081 572

 

Kontaktná osoba

Lucia Mačupová

tel.: +421 51 7081 525

e-mail: lucia.macupova(at)vucpo.sk