Generátor žiadostí je nástroj, ktorý slúži na prípravu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre projekt v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Použi aplikáciu.

+(companyId:10155) +(groupId:19504) +(entryClassName:com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle +(head:true) +(status:0)) +((assetCategoryIds:56417)) +((ddmStructureKey:13574)) +(displayDate:[1010099999999 TO 2999010199999999])
Dostupné 1informácie zo všetkých kategórií