Generátor žiadostí je nástroj, ktorý slúži na prípravu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre projekt v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Použi aplikáciu.

Návod na prípravu a predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom generátora žiadostí