Fotografická súťaž

Výsledky súťaže "30 rokov Interreg v objektíve"

Do fotografickej súťaže sa prihlásilo 30 prijímateľov s 80 fotkami.

 

1. miesto- Łukasz Nodzyński - Workshopy ručného vyšívania vo Východnej v rámci mikroprojektu s názvom „Gmina Poronin a Východná nedovolia ľudovým remeslám zahynúť“

2. miesto - Marek Medoń - Zmodernizovaná vojvodská cest č. 977 v obci Gładyszów v rámci projektu Modernizácia cestného spojenia Prešov-Bardejov-Gorlice

3. miesto - Małgorzata Kawka - Skúšobný peší prechod produktom cestovného ruchu vytvoreným v poľsko-slovenskom pohraničí – Sviatok łosiańských maziarov (DEŇ 6) v rámci projektu „Putovanie bez ruksaku – využitie a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia“

Cena publika - Julia Grygny - "Świątek", čiže pamiatkový kríž z roku 1833 fundovaný prvými majiteľmi sklárskej huty v Złatnej. V rámci mikroprojektu „Som z pohraničia“ boli na historickom objekte vykonané konzervátorské práce.

Gratulujeme!

POZOR: Fotky vo verzii s alternatívnymi textami nájdete v albume na Facebooku.

Toto je 30 ocenených fotografií v našej súťaži "30 rokov Interreg v objektíve"!

    obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

30 rokov Interreg v objektíve – súťaž pre prijímateľov

Pozor! Vážení prijímatelia, predlžujeme termín na prihlásenie sa do fotografickej súťaže do 15. júla 2020! 

Vážení prijímatelia,

projekty realizované v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko dosiahli, príp. ešte len dosiahnú, úspechy v troch oblastiach: doprava, vzdelávanie a prírodné a kultúrne dedičstvo. V súlade s citátom „Jedna fotografia je viac ako tisíc slov“ veríme, že to, čo je vo Vašom projekte najdôležitejšie, sa dá zachytiť objektívom!

Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko – Slovensko v spolupráci s Euroregiónom Tatry, Euroregiónom Beskydy a Karpatským euroregiónom, Vás pozýva k účasti na fotografickej súťaži pre prijímateľov programu s cieľom ukázať Vaše zrealizované aktivity a výsledky poľsko-slovenskej spolupráce. Cieľom je zachytiť podstatu projektu pomocou obrazu.

obrazek

Účasť

Na súťaži sa môže zúčastniť každá inštitúcia, ktorá realizuje štandardný projekt alebo mikroprojekt, financovaný z programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Všetky fotografie je potrebné zaslať pomocou súťažného formulára. Každý partner môže zaslať maximálne 3 fotografie, bez ohľadu na počet realizovaných projektov.

Zúčastniť sa môže každá fotografia predstavujúca projekt alebo mikroprojekt financovaný z nášho programu. Fotografia musí zobrazovať tému a/alebo úspech dosiahnutý v rámci projektu vrátane, napríklad spoločných aktivít, objektov, podujatí. Treba sa však vyhýbať inscenovaným fotografiám, ktoré zobrazujú ľudí.

Termín zasielania prác - 15. júla 2020. 

Technická charakteristika fotografií

Hodnotiť sa budú estetická kvalita a kreativita fotografie. 

Všetky fotografie je potrebné zaslať pomocou formulára fotografickej súťaže.

Fotografie sa musia zasielať v najvyššej dostupnej kvalite (minimálne 3600 x 5400 pixlov, aby bolo možné vytlačiť fotografie vo veľkom formáte s dostatočnou kvalitou)

Hlasovanie

Skôr, ako budú prijaté, všetky fotografie budú posúdené z hľadiska súladu s pravidlami súťaže. Fotografie budú uverejnené pre širokú verejnosť v galérii na Facebooku (@ProgramPLSK). Na Facebooku sa uskutoční hlasovanie verejnosti, ktoré v 50 % rozhodne o výsledkoch súťaže. 

Urážlivé, hanlivé, nevhodné fotografie, zobrazujúce nepotrebné osobné údaje, príp. reklama na výrobok budú zamietnuté. Uistite sa, že vlastníte autorské práva na fotografiu, a taktiež, že sú v súlade s novým všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Výberový proces

Po spočítaní hlasov na Facebooku a hlasov poroty bude ocenených 30 fotografií. Autori troch najlepších fotografií budú odmenení počas jedného z podujatí programu. Podrobnosti budú onedlho uverejnené na stránke.

Viac informácií

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa fotografickej súťaže nás kontaktujte na adrese agierat@plsk.eu.


Súťažný formulár