Použi program

Školenia pre prijímateľov

Monitorujúci výbor PL-SK v marci 2019 schválil projekty na poskytnutie finančného príspevku v rámci druhých výziev. Z tohto dôvodu Spoločný technický sekretariát organizuje jarné školenia týkajúce sa pravidiel realizácie projektov pre prijímateľov Programu z oblasti dedičstva, vzdelávania a multimodálnej dopravy.

 

 

Školenia sa budú konať:

 • 13.06.2019 v Prešove (prednášková sála v budove PSK)
 • 14.06.2019 v Žiline (prednášková sála v budove ŽSK)

 

Školenia sú naplánované aj pre poľských partnerov v Poľsku : 28.05. v Krakove - projekty z multimodálnej dopravy a vzdelávania. A 18.06. v Krakove z oblasti dedičstva.

 

Na školeniach budú prítomní kontrolóri, kontrolóri VO, predstaviteľ Národného orgánu ako aj pracovníci STS. Okrem pripravených bodov školenia, bude mať  prijímateľ moźnosť aj individuálných konzultácií.


Prečítaj si viac o programe

Úspešné projekty

 • Spolupráca cez kultúru – stavba a modernizácia poľsko-slovenských kultúrnych stredísk

  Spolupráca cez kultúru – stavba a modernizácia poľsko-slovenských kultúrnych stredísk

  Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 1 099 966,13 euro

 • Oravská cesta

  Oravská cesta

  Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 3 315 240,10 euro

 • Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste

  Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste

  Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 419 852,67 euro

 • Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky

  Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky

  Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 522 259,97 euro

 • Zlepšenie čistoty riek regiónu Orava – Čierna Orava, Orava, Oravica a Oravská priehrada

  Zlepšenie čistoty riek regiónu Orava – Čierna Orava, Orava, Oravica a Oravská priehrada

  Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 2 359 066,17 euro