obrazek

Použi program

Späť

Rozvoj vidieckych oblastí – verejné konzultácie EK

Do 9. septembra 2020 trvajú verejné konzultácie Európskej komisie týkajúce sa dlhodobej vízie rozvoja vidieckych oblastí.

 

EÚ sa usiluje oživiť diskusiu o budúcnosti vidieckych oblastí a ich úlohe v našej spoločnosti. Na tento účel vytvorila akčný plán (roadmap). 

V rámci tejto iniciatívy bude predstavená vízia budúcnosti vidieckych oblastí do roku 2040 a budú zhromaždené názory týkajúce sa výziev, ako sú: 

 • demografické zmeny, 

 • konektivita (prepojenosť), 

 • nízka úroveň príjmov, 

 • obmedzený prístup k službám. 

Preskúmané budú tiež inovačné, udržateľné riešenia podporujúce sociálne začlenenie v kontexte ekologickej a digitálnej transformácie a krízy spojenej s COVID-19. 

V rámci verejných konzultácií  by Komisia chcela na tento účel  získať  spätnú väzbu týkajúcu sa pripraveného akčného plánu. Na konzultáciách sa môžu zúčastniť miestne/regionálne orgány, ako aj jednotliví občania. 

Odkaz na stránku, na ktorej je prístupný plán, a kde môžete vyjadriť Váš názor: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas 

Budeme radi, ak sa zapojíte do konzultácií. 


Prečítaj si viac o programe

Úspešné projekty

 • Spolupráca cez kultúru – stavba a modernizácia poľsko-slovenských kultúrnych stredísk

  Spolupráca cez kultúru – stavba a modernizácia poľsko-slovenských kultúrnych stredísk

  Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 1 099 966,13 euro
 • Oravská cesta

  Oravská cesta

  Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 3 315 240,10 euro
 • Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste

  Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste

  Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 419 852,67 euro
 • Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky

  Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky

  Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 522 259,97 euro
 • Zlepšenie čistoty riek regiónu Orava – Čierna Orava, Orava, Oravica a Oravská priehrada

  Zlepšenie čistoty riek regiónu Orava – Čierna Orava, Orava, Oravica a Oravská priehrada

  Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 2 359 066,17 euro