Použi program

I. zasadnutie Pracovnej skupiny PLSK 2021-2027

12. júna 2019 sa v Krakove uskutoční prvé zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu návrhu programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.

 

Pracovnú skupinu tvoria zástupcovia riadiacich štruktúr programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, t. j. zástupcovia riadiaceho orgánu (RO) – poľského Ministerstva investícií a rozvoja a národného orgánu (NO) – slovenského Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ako aj poľských a slovenských inštitúcií, ktoré sa zúčastňujú na vykonávaní programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Na zasadnutia PS je prizývaný a môže sa na nich zúčastniť aj zástupca Európskej komisie.

Počas I. zasadnutia sa bude okrem iného diskutovať o harmonograme vypracovania nového programu a uskutoční sa úvodná diskusia o územnom dosahu nového programu a budúcich témach spolupráce.

O výsledkoch prác a záveroch pracovnej skupiny Vás budeme informovať na webovej stránke programu.


Prečítaj si viac o programe

Úspešné projekty

 • Spolupráca cez kultúru – stavba a modernizácia poľsko-slovenských kultúrnych stredísk

  Spolupráca cez kultúru – stavba a modernizácia poľsko-slovenských kultúrnych stredísk

  Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 1 099 966,13 euro

 • Oravská cesta

  Oravská cesta

  Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 3 315 240,10 euro

 • Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste

  Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste

  Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 419 852,67 euro

 • Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky

  Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky

  Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 522 259,97 euro

 • Zlepšenie čistoty riek regiónu Orava – Čierna Orava, Orava, Oravica a Oravská priehrada

  Zlepšenie čistoty riek regiónu Orava – Čierna Orava, Orava, Oravica a Oravská priehrada

  Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 2 359 066,17 euro