V záložke nájdete dokumenty, ktoré je potrebné predložiť pri podpise zmluvy o poskytnutí príspevku a pravidlá bezpečného používania Centrálneho informačného systému (CST2021).

Dokumenty pre štandardné projekty:

 1.  VYHLÁSENIE O SPOLUFINANCOVANÍ PARTNERA PROJEKTU (docx) 278.0 KB

 2.  VYHLÁSENIE O SPOLUFINANCOVANÍ HLAVNÉHO PARTNERA (docx) 278.0 KB

 3.  VYHLÁSENIE O ZHODE REALIZÁCIE PROJEKTU S VNÚTROŠTÁTNYM A EURÓPSKYM PRÁVOM A PRAVIDLAMI PROGRAMU (docx) 277.0 KB
 4.  Žiadosť o pridelenie prístupu pre oprávnenú osobu (docx) 69.0 KB

 5.  Čestné vyhlásnie RPVS (docx) 51.0 KB

 6.  Zmluva o spolufinancovaní zo ŠR SR (docx) 93.0 KB

 7.  Príloha č. 1_VZP k zmluve o spolufinancovaní PL-SK (docx) 52.0 KB

 8.  Priloha č. 2 k zmluve_Protikorupčná doložka k zmluve o ŠR SR (docx) 22.0 KB

 9.  Čestné vyhlásenie k Zmluve o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu SR (docx) 108.0 KB

Dokumenty pre FMP:

 1.  VYHLÁSENIE O ZHODE REALIZÁCIE PROJEKTU S VNÚTROŠTÁTNYM A EURÓPSKYM PRÁVOM A PRAVIDLAMI PROGRAMU (docx) 277.0 KB
 2.  Žiadosť o pridelenie prístupu pre oprávnenú osobu (docx) 38.0 KB

Inštrukcie:

 1.  Pravidlá bezpečného používania Centrálneho informačného systému (CST2021) (pdf) 164.0 KB
 2.  Pokyny pre používateľa SL2021 - Žiadosti o Platbu ver.1.1 (pdf) 1.75 MB
 3.  Používateľská príručka SL2021 – Správa projektov_1.0 (pdf) 2.65 MB

Všeobecné pokyny pre prvostupňovú kontrolu v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027:

 1.   General principles on first level control in Interreg Poland - Slovakia Programme 2021-2027 (pdf) 458.0 KB
 2.   Annexes 1-20 (zip) 1.87 MB

Kalkulačka paušálov:

Pripravili sme pre prijímateľov programu nástroj zjednodušujúci predkladanie žiadostí o platbu - kalkulačka paušálov. Kalkulačka paušálov automaticky vypočíta hodnotu paušálu pre žiadosť o platbu po tom, ako v nej prijímateľ uvedenie spôsob vyúčtovania, paušálnu sadzbu a čiastku, ktorá má byť základom na výpočet paušálu. 

Nižšie uvádzame inštrukciu, ako súbor spustiť: 

 1. Stiahnite súbor na lokálny disk -  stiahnuť kalkulačku tu (xlsm) 31.0 KB
 2. V exceli spustite obsluhu makier (súbor -> monožnosti -> Centrum dôveryhodnoti -> Nastavenie makier)
 3. Kliknite na súbor pravým tlačidlom myši, vyberte možnosť "Vlastnosti" a v dolnej časti dialógového okna vyberte možnosť "Odblokovať súbor"
 4. Spustite súbor