V tejto sekcii nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky, týkajúce sa realizácie projektov v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko. Dodatočné otázky môžete posielať prostredníctvom formulára zverejneného v záložke "Kontakt".

Pre rýchle nájdenie dokumentu, ktorý vás zaujíma, použite filter:

Form
+(companyId:10155) +(groupId:19504) +(entryClassName:com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle +(head:true) +(status:0)) +((ddmStructureKey:28797)) +(displayDate:[1010099999999 TO 2999010199999999])
Dostupné 89informácie zo všetkých kategórií
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  8  9