Zobrazenie webového obsahu

 

V prípade podozrenia z výskytu nezrovnalostí, vrátane možnosti výskytu finančného podvodu, Riadiaci orgán žiada, aby mu takáto informácia bola odovzdaná. Za účelom jednoduchšieho kontaktu s RO, ako aj kvôli ochrane osôb oznamujúcich nezrovnalosti, bola vytvorená poštová schránka, ktorú je možné použiť pri oznamovaní nezrovnalostí: nieprawidlowosciEWT@mfipr.gov.pl. Informácie môžu byť uvádzané v poľskom alebo anglickom jazyku. Nižšie sa nachádza príručka: Boj proti podvodom v rámci programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, a taktiež katalóg najdôležitejších výstražných signálov. Príručka je určená o. i. prijímateľom.

Boj proti podvodom v programe INTERREG Poľsko-Slovensko 2014-2020 – Protikorupčná príručka (pdf) 933.0 KB

  Katalóg najdôležitejších výstražných signálov (pdf) 571.0 KB (pdf) 603.0 KB