Zverejnenie oznámenia za program INTERREG PL-SK

Slovenskí prijímatelia implementujúci projekty v rámci programu Interreg V-A SK-HU 2014-2020 majú možnosť požiadať NO o konzultáciu k procesu verejného obstarávania týkajúce sa schválených projektov v priestoroch MPRV SR (Račianska 153/A, Bratislava) v rámci konzultačných hodín, ktoré budú realizované vždy v prvý utorok v mesiaci v čase od 10:00 do 12:00.

Konzultácie sú podmienené zaslaním konkrétneho okruhu otázok s popisom problémovej situácie spolu s navrhovaným riešením na emailovú adresu – martin.filicko@land.gov.sk a následným potvrdením termínu a konkrétneho času konzultácie zo strany NO, pričom za prijímateľa je vyžadovaná účasť kompetentných osôb, ktorí danú súťaž realizujú.

obrazek