Zväzok Euroregión „Tatry“ vyhlasuje II výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty

Dňa 3.4.2017 Zväzok Euroregión „Tatry“ v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom vyhlasuje druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Mikroprojekty s cezhraničným charakterom môžu predkladať oprávnení žiadatelia v rámci Prioritnej osi 1 – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.