Zoznam schválených strešných projektov

Počas zasadnutia v dňoch 31. marca – 1. apríla 2016 v  Žiline na Slovensku, Monitorovaci Výbor schválil šesť strešných projektov spolu s odporúčaniami.