Zoznam schválených projektov v rámci výzvy "klíma" a "biodiverzita"

Monitorovací výbor na svojom zasadnutí 28. a 29. novembra 2023 schválil projekty na financovanie v rámci výziev "klíma" a "biodiverzita". 

Informácie o projektoch nájdete v tabuľkách:

 Zoznam projektov schválených na financovanie Priorita I „K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie” Š pecifický cieľ „Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia” (pdf) 82.0 KB

 Zoznam projektov schválených na financovanie Priorita I „K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie” Š pecifický cieľ „ Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy" (pdf) 160.0 KB

 

 Rezervný zoznam projektov Priorita I „K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie” Š pecifický cieľ „Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia” (pdf) 84.0 KB

 Rezervný zoznam projektov Priorita I „K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie” Š pecifický cieľ „ Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy (pdf) 88.0 KB