Zoznam schválených projektov v rámci prvej prioritnej osi

Počas zasadnutia Monitorovacieho výboru v dňoch 15. - 16. februára 2017 v Nowym Sączu bolo schválených 19 projektov v rámci prvej prioritnej osi. Zoznam projektov prikladáme v prílohe.