Zoznam schválených projektov v rámci druhej výzvy, 1prioritnej osi.

Počas stretnutia monitorovacieho výboru 25. - 26. júna 2018 vo Visle bolo schválených 13 projektov.

Tabuľku s projektami nájdete nižšie.

obrazek