Zoznam schválených návrhov vlajkových projektov

Počas zasadnutia v dňoch 31. Marca – 1. apríla 2016 v  Žiline na Slovensku, Monitorovaci Výbor schválil päť nasledovných návrhov vlajkových projektov s celkovou hodnotou finančného príspevku z EFRR 14.080.626,52 EUR:

  • „Vzdelávanie bez hraníc“, ktorého vedúcim partnerom je Malopoľské Vojvodstvo;
  • „Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo  Tatier – II etapa“, ktorého vedúcim partnerom je EZÚS Tatry;
  • „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej - Etap I - Budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu", ktorého vedúcim partnerom je združenie obcí „Perły Doliny Popradu“ ;
  • „Svätomariánska púť“, ktorého vedúcim partnerom je Prešovský samosprávny kraj;
  • „KultFilmTur“, ktorého vedúcim partnerom je Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.