Zoznam projektov, ktoré prešli do etapy technického hodnotenia

Formálne a strategické hodnotenie projektov predložených v rámci II. prioritnej osi „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“ bolo ukončené. V prílohe zoznam projektov, ktoré prešli do etapy technického hodnotenia.

obrazek