Zoznam mikroprojektov schválených na poskytnutie finančného príspevku v rámci strešného projektu pod názvom „Spája nás príroda a kultúra”

Predstavujeme Vám zoznam mikroprojektov, ktorým bolo schválené pridelenie finančného príspevku v rámci strešného projektu s názvom: „Spája nás príroda a kultúra“ Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Rozhodnutie schválení mikroprojektov bolo prijaté počas zasadnutia komisie pre mikroprojekty, ktoré sa konalo v sídle Združenia Euroregión „Tatry“ w Nowom Targu v dňoch 20.-21. februára 2017.