Zoznam expertov na hodnotenie žiadostí o financovanie v oblasti: CESTOVNÝ RUCH

Zverejňujeme zoznam expertov na hodnotenie žiadostí o financovanie v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 v oblasti: Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

 Zoznam expertov - stiahnuť (pdf) 99.0 KB