Zoznam členov Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

 Aktuálny zoznam členov Monitorovacieho výboru (pdf) 132.0 KB