Zo života projektov - Trasa Valašskej Kultúry

Relácia z posledných podujatí v rámci projektu „Trasa Valašskej Kultúry”

 

Zo života projektov a programu:

Trasa Valašskej Kultúry je jedným z charakteristických projektov – prijímateľov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. V krátkom čase od začiatku projektových činností sa prijímateľom podarilo realizovať väčšinu plánovaných akcií a vzbudiť záujem o valašskú kultúru a jej dedičstvo medzi odberateľmi projektu. Nižšie prezentujeme Vám reláciu z doterajších činností.

Cieľom projektu Trasa Valašskej Kultúry je propagovanie a informovanie o kultúrnom dedičstve Valachov – bývalých pastierskych komunít. Dôležitou súčasťou projektových činností je ukazovanie tradícií a histórie, ktorá je vzájomne prepletená so súčasnosťou a ovplyvňuje každodenný život obyvateľov programovej oblasti – poľsko-slovenského pohraničia. Tomuto cieľu slúžia Stretnutia na Valašskej Trase, ktorých súčasťou sú ukážky tragického pastierskeho redyka. Zavedené bývalými obyvateľmi týchto zemí – Valachmi – a pokračované súčasnými gazdami, redykó je slávnostným výstupom pastierov so stádom oviec na pastvinu na horské paše. Práve v tento deň gazdovia v prítomnosti početného publika, privádzali svoje ovce a odovzdávali ich bačovi, ktorý sa staral o stádo až do jesene. V rámci projektu Trasa Valašskej Kultúry koncom mája a na začiatku júna tohto roku sa uskutočnili tradičné redyká v slovenskej obci Zázrivá, a taktiež v obciach Ustrzyki Górne, Brenna a na Cieńkowe. Každé z nich bolo doplnené pastierskymi modlitbami, posvätením a vykiadzaním oviec,  zapálením ohňa a prediskutovaním významu týchto činností, ktoré ukazujú zmysel pastierskeho hospodárstva spočívajúceho v spoločnom spásaní oviec a kôz. Pastierske rediká boli obohatené viacerými atrakciami: výstupmi horalských súborov a folklórnych skupín, tancami a spevmi, prednáškami a ukážkami vyrábania ovčích syrov, ochutnávkami regionálnych jedál, tematickými fotografickými, bylinárskymi a tkáčskymi tvorivými dielňami a viacerými súťažami (ako napr. hra na tradičnom pastierskom nástroji – trembite, lukostreľba).

Propagačné a vzdelávacie podujatia projektu často mali formu tvorivých dielní v rámci Karpatskej univerzity – jednej z popredných iniciatív projektu. Na osobitné vyzdvihnutie si zaslúžil cyklus vzdelávacích workshopov, tesne spojených s treťou osou Programu Interreg Poľsko-Slovensko. Workshopy z oblasti pastierskej kultúry a prírodného a kultúrneho dedičstva boli organizované v dvoch prihraničných obciach – Lipnica Wielka a Czarny Dunajec v júli tohto roku. Účastníci sa mali možnosť dozvedieť o pastierskych vplyvoch na Podhalí a Orave, pozrieť sa na tradičné nástroje a kroje, a taktiež ochutnať regionálne jedlá.

Z teórie sa prejde k praxi. Praktické zručnosti, súvisiace s valašskou kultúrou, sa dalo získať účasťou na kulinárskych workshopoch „Chute Karpát – čas na bryndzu” v Pastierskom centre v obci Koniaków. Účastníci workshopov počas ukážky výroby tradičných regionálnych syrov, vyrábali z ovčieho mlieka bundz, vznikli aj gazdovské syry v drevených syrárskych formách. Bol popísaný proces dozrievania syru a jeho ďalšieho spracovania takým spôsobom, aby vznikla bryndza. Bolo tiež prezentované drevené pastierske náradie, ukázané k čomu slúžilo a ako bolo používané, a taktiež ako treba oň dbať, aby správne plnilo svoje funkcie a slúžilo po viaceré roky. Kulinárske workshopy boli sústredené na jedlách z bryndze, účastníci varili tradičné pastierske ale aj súčasné jedlá.

V spomínanom Pastierskom centre sa tiež uskutočnil cyklus workshopov týkajúcich sa techník spracovania vlny, ktorý prebiehal 14. až 28. júla tohto roku. Počas ukážok tradičného spracovania ovčej vlny mohli účastníci uvidieť surovinu a taktiež drevené zariadenia pre spracovanie vlny. Počas workshopov sa mohli naučiť spriadať, háčkovať, pliesť, a taktiež používať rôzne techniky ručných prác na prstoch a dlaniach, alebo techniky práce na tkáčskych strojoch. Koncová prednáška o získavaní vlny, jej zdravotných hodnotách a mnohorakom využití, podnietila účastníkov workshopov k vykonaní praktických prác vo forme vankúšov, a rožných druhov interiérových dekorácií.

Nechýbali ani projektové akcie na území Slovenska. Začiatkom júna v obci Zázrivá sa uskutočnili workshopy tradičného remesla a tesárstva. Záujemcovia mohli spoznať zásady stavania a rekonštrukcie tradičných ľudových budov a vyskúšať svoje schopnosti pri použití autentických tesárskych techník. Workshopy boli tiež príležitosťou pre obohatenie vedomostí o kultúrnom dedičstve, pestrosti a výnimočnosti tradičnej slovenskej architektúry, vďaka prebiehajúcim prednáškam a prezentáciám. V obci Snina sa záujemcovia mohli pridať k „Bačovej škole remesiel” – workshopom remesla valašskej kultúry. Účastníci získali prvé tkáčske a rezbárske skúsenosti, zúčastnili sa aj na návšteve v ovčinci, kde sa mohli dozvedieť niečo viac o procese výroby vlny, použitej počas workshopov.

Srdečne Vás pozývame k pozeraní fotorelácie z akcií v rámci projektu Trasa Valašskej Kultúry.

Viac informácií o projekte Trasa Valašskej Kultúry nájdete na stránke vedúceho partnera – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpatia” a taktiež na stránke Samorządu Województwa Podkarpackiego.

obrazek

    Zo života projektov - Trasa Valašskej Kultúry Zo života projektov - Trasa Valašskej Kultúry Zo života projektov - Trasa Valašskej Kultúry Zo života projektov - Trasa Valašskej Kultúry Zo života projektov - Trasa Valašskej Kultúry Zo života projektov - Trasa Valašskej Kultúry Zo života projektov - Trasa Valašskej Kultúry Zo života projektov - Trasa Valašskej Kultúry Zo života projektov - Trasa Valašskej Kultúry Zo života projektov - Trasa Valašskej Kultúry Zo života projektov - Trasa Valašskej Kultúry Zo života projektov - Trasa Valašskej Kultúry Zo života projektov - Trasa Valašskej Kultúry