Zo života projektov - Putovanie bez batohu. Využívanie a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia

Zo života projektov a programu:

 

Hlavnou myšlienkou projektu je rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničného regiónu. Jednotlivé aktivity projektu sú zamerané na to, aby sa peší turista zaujal o tohto dedičstvo.

S cieľom ukázať pešiemu turistu výhody prihraničného územia (vrátane miest kultúrneho a prírodného dedičstva) bola vykonaná inventarizácia a systematizácia chodníkov označených v teréne a opísaných v publikovaných materiáloch. Inventarizované chodníky boli potom umiestnené na stránke www a sú k dispozícii prostredníctvom mobilnej aplikácii „Putovanie bez batohu“ (pre Android, IOS, Windows). Na stránke www a v aplikácii sú okrem chodníkov umiestnené turistické atrakcie, hotely a ubytovanie, stravovacie zariadenia, parkoviská a zdravotnícke zariadenia. V aplikácii k dispozícii je aj modelový produkt cestovného ruchu "Putovanie bez batohu", ktorý bol vyvinutý v tomto projekte, a ktorý predpokladá spoluprácu medzi ubytovacími zariadeniami, ktoré spojené v chodník vo forme slučky cez hranice, umožňujú jednodňové pešie výlety a potom oddych v jedným z objektov. Na začiatku výletu turisti v prvom objekte nechajú svoje batohy, a majiteľ hotela/penziónu prepraví batožinu do ďalšieho objektu. Vďaka tomu môžu turisti  pohodlne spoznávať prírodné a kultúrne atrakcie regiónu. Charakteristickou črtou turistického produktu „Putovanie bez batohu“ je jeho sieťová povaha. A to kvôli tomu, že je on založený na dohode medzi partnermi – majiteľmi ubytovacích zariadení, aby spojili svoje úsilie za účelom zabezpečiť pútnikom optimálne služby. Modelový produkt „Putovanie bez batohu“ vedie územím Nízkych Beskýd, pretože toto územie sa vyznačuje mimoriadnym prírodným a kultúrnym bohatstvom, jemným reliéfom (čo prispieva okrem iného rodinnému putovaniu) a nízkou intenzitou turistického ruchu.

V rámci projektu aktívne sa tiež uskutočňujú školenia pre ľudí a inštitúcie zapojené do aktivít pre rozvoj cestovného ruchu, ponuka a servis hotelových a stravovacích zariadení sa prispôsobuje k normám pešej turistiky.

Je tiež dôležité zdôrazniť spoločné poľsko-slovenské propagačné a marketingové aktivity, okrem iného vo forme: účasti na turistických veľtrhoch (Bratislava, Poznaň, Berlín) za účelom zaujať domáceho a zahraničného turistu poľsko-slovenským pohraničím, natočenia a vysielania v televízii a na YouTube seriálu (8 epizód), realizácie dvoch podujatí na podporu pešej turistiky na pohraničí, organizácie Karpatského fóra spolupráce, vydania sprievodcu a propagačných materiálov, ako aj realizácie study tour pre turistických blogérov a novinárov z Európy.

Prijímateľmi projektu sú domáci i zahraniční turisti a miestni obyvatelia.

Hlavnými cieľmi stanovenými pre projekt, aby miestna komunita a turisti z oblasti mimo regiónu ocenili prírodné a kultúrne dedičstvo na pohraničí. Dosiahnutie predpokladaných výsledkov povedie k posilneniu a trvanlivosti kultúrnych hodnôt, ktoré sa vyvinuli na poľsko-slovenskom pohraničnom území vďaka úspechom usadených tu spoločenstiev. Nové formy komunikácie a podpory hraničných zdrojov prostredníctvom lepšieho prístupu k informáciám o dedičstve umožnia širšie využitie potenciálu pohraničia miestnym obyvateľstvom, ako aj návštevníkmi z oblasti mimo oprávneného územia.

To, čo podľa koordinátorov projektu odlišuje projekt Putovanie bez batohu je jeho príťažlivosť pre široké publikum prijímateľov, inovatívna myšlienka pešieho putovania bez batohu, ktorá stále ešte nie je tak populárna v našom regióne ako aj styk s autentickým a jedinečným kultúrny a prírodným dedičstvom na území projektu.

Projekt Putovanie bez batohu je podporovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 Európskym fondom regionálneho rozvoja vo výške 558 511,20 EUR. Prvé projektové aktivity sa uskutočnili v marci 2017 a začali systematizáciou turistických peších chodníkov; bolo identifikovaných a popísaných 194 chodníkov. Jedná sa o trasy rôznej dĺžky a obtiažnosti, ktorých voľbu umožňuje dobre fungujúca webová stránka a mobilná aplikácia, prispôsobujúca sa preferenciám rôznych skupín (seniorov, rodiny s deťmi, ľudí orientovaných na poznávanie kultúrnych a prírodných hodnôt). Ľudia, ktorí chcú pravidelne dostávať informácie o službách a aktivitách v rámci projektu, využívajú vytvorený na tento účel newsletter. Modelový turistický produkt "Putovanie bez batohu" funguje a aktívne sa propaguje počas priemyselných stretnutí (turistické veľtrhy), ktorých sa trikrát zúčastnili projektoví partneri (Združenie Karpatský euroregión Poľsko a Karpatský euroregión Slovensko - Sever). Nie je možné nespomenúť tri školenia, organizované partnermi projektu v oblasti turistiky, propagácie regiónu a prírodného a kultúrneho dedičstva, ktoré boli pripravené pre ľudí aj inštitúcie na poľskej a slovenskej strane. Jednou z posledných propagačných aktivít projektu bola organizácia Karpatského festivalu Pútnika – podujatia, ktoré je plánované ako cyklické, propagujúce cestovný ruch v Karpatoch, bohatstvo a jedinečnosť tohto územia a spoluprácu ľudí a inštitúcií pre spoločný rozvoj a podporu Karpatského priestoru.

Dokončenie projektových aktivít je naplánované na 30. októbra 2018.

Srdečne Vás pozývame k pozeraní fotorelácie z akcií v rámci projektu „Putovanie bez batohu…” Viac o projekte nájdete na webovej stránke: http://wedrowaniebezplecaka.visitcarpathia.com/

obrazek

    Zo života projektov - Putovanie bez batohu. Využívanie a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia Zo života projektov - Putovanie bez batohu. Využívanie a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia Zo života projektov - Putovanie bez batohu. Využívanie a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia Zo života projektov - Putovanie bez batohu. Využívanie a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia Zo života projektov - Putovanie bez batohu. Využívanie a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia Zo života projektov - Putovanie bez batohu. Využívanie a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia Zo života projektov - Putovanie bez batohu. Využívanie a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia Zo života projektov - Putovanie bez batohu. Využívanie a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia Zo života projektov - Putovanie bez batohu. Využívanie a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia Zo života projektov - Putovanie bez batohu. Využívanie a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia Zo života projektov - Putovanie bez batohu. Využívanie a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia Zo života projektov - Putovanie bez batohu. Využívanie a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia Zo života projektov - Putovanie bez batohu. Využívanie a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia Zo života projektov - Putovanie bez batohu. Využívanie a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia