Zo života mikroprojektov – Dedičstvo s nádychom

Tlačové články venované aktivitám v rámci mikroprojektu Dedičstvo s nádychomsú dostupné na webovej stránke gminy Rajcza: http://www.rajcza.pl/gmina/projekty-unijne/scheda-z-nutka/scheda-w-prasie.html a http://www.rajcza.pl/gmina/projekty-unijne/scheda-z-nutka/scheda-na-finiszu.html

 

obrazek