Zmyslovo-náučná záhrada vo Wygiełzowe

V Nadwiślańskom etnografickom parku vo Wygiełzowe vzniká v rámci projektu Otvorené múzeá zmyslovo-náučná záhrada určená predovšetkým pre deti s poruchami zraku, sluchu a fyzickým hendikepom.

Cieľom záhrady je stimulácia zmyslov a emócií prostredníctvom spoznávania rôznych druhov povrchov, vôní a farieb. Záhrada bude rozdelená do dvoch častí: prvej spojenej s tradíciou a históriou tohto miesta, ktorá bude obsahovať zónu hliny, zónu prútia, zónu rastlín, zónu staviteľstva a druhej, nazývane sférou „vnemov”: vône, zvuky, farby, dotyky.

Doteraz bol zhotovený povrch časti námestia z klinkerovej dlažby a dreva, boli nainštalované lavičky. Na námestí bola položená dlažba a bolo nainštalované externé osvetlenie, vrátane svietidiel. Integračné ihrisko bolo vybavené nasledujúcimi zariadeniami: hojdačkou, kolotočom a pieskoviskom. Okrem tohto bol na ihrisku zhotovený tzv. bezpečný povrch. Boli položené aj povrchy chodníkov v senzorickej záhrade a vymurované konštrukcie kvetináčov vo vstupnej časti a podmurovka pod senzorické rastlinné stienky.

obrazek    obrazek