Zmena termínu zasadnutia Monitorovacieho výboru

Chceli by sme Vás informovať o zmene plánovaného termínu zasadnutia Monitorovacieho výboru. 

Plánovaný termín najbližšieho zasadnutia Monitorovacieho výboru (6 - 7. novembra 2018) sa zmenil. Informácia o novom termíne zasadnutia bude zverejnená v čo najkrajšom čase.