Zmena termínu Dní otvorených dverí európskych fondov

Chceme Vás informovať, že vzhľadom na hrozbu koronavírusu boli Dni otvorených dverí európskych fondov, naplánované v termíne 5. až 7. júna 2020, odvolané.

 

Rozhodnutie o novom termíne bude prijaté neskôr a bude závisieť od vývoja situácie – predbežný plánovaný termín je druhá polovica septembra. Informácie budú priebežne uverejňované na našej webovej stránke a na www.funduszeeuropejskie.gov.pl