Zmena programu Poľsko-Slovensko 2014-2020 – odstúpenie od vykonávania strategického posudzovania účinkov na životné prostredie

V súlade s čl. 48 ods. 4 zákona z 3. októbra 2008 o prístupe k informáciám o životnom prostredí a jeho ochrane, účasti verejnosti na ochrane životného prostredia a o posudzovaní účinkov na životné prostredie (Z. z. z 2008, č. 199 pol. 1227 v znení neskorších predpisov) Ministerstvo Investície a Rozvoja, ako riadiaca inštitúcia pre Program, informuje, že v súlade s čl. 48 ods. 1 a 2 tohto zákona odstupuje od vykonania strategického posúdenia účinkov na životné prostredie v procese zmeny Programu.

Riešenie o odstúpení od vykonania strategického posúdenia účinkov na životné prostredie bola dohodnuté s generálnym riaditeľom ochrany životného prostredia a hlavným sanitárnym inšpektorom. Obidva organy potvrdili odstúpenie od vykonania strategického posúdenia účinkov na životné prostredie (stanoviská týchto organov sú v prílohe).

Odôvodnenie odstúpenia od vykonania tohto posúdenia sa nachádza v prílohe.

obrazek