Zmena prílohy č. 8 príručky

V záložke “Zoznám sa s dokumentmi” bola zverejnená nová príloha č. 8 príručky pre prijímateľa záväzvná od  28.02.2017.