Zhrnutie Výročnej správy za rok 2018

Pozývame Vás, aby ste sa oboznámili so zhrnutím Výročnej správy za rok 2018.