Zhrnutie procesu verejných konzultácií Správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie

Ukončili sme proces verejných konzultácií Správy o hodnotení vplyvu návrhu programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 na životné prostredie. Môžete sa oboznámiť s krátkym zhrnutím.


Verejné konzultácie Správy o hodnotení vplyvu návrhu programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 na životné prostredie trvali od 30.07.2021 do 19.08.2021. Sprístupnili sme Vám elektronický formulár v poľskom a slovenskom jazyku, ktorý slúžil na zber pripomienok alebo návrhov týkajúcich sa správy.

Počas procesu verejných konzultácií správy sme zorganizovali dve verejné prerokovania:

  • v Poľsku sa uskutočnilo 13.08.2021 vo forme webinára online,
  • na Slovensku bola na 12.08.2021 naplánovaná stacionárna verzia stretnutia.

Zúčastnili sa na nich osoby so záujmom o rozvoj poľsko-slovenského pohraničia. Sprístupňujeme prezentácie zo stretnutí:

V súčasnosti naši experti pracujú na odpovediach na pripomienky, príp. návrhy oznámené počas verejných konzultácií. Výsledky uvidíte v konečnej verzii Správy o hodnotení vplyvu návrhu programu na životné.