Združenie Euroregión „Tatry“ vyhralo súťaž s názvom "Ukáž svoj projekt"

Združenie Euroregión Tatry sa stalo laureátom III. ročníka celoštátnej súťaže pod názvom „Ukáž svoj projekt“, ktorý organizuje Ministerstvo financií a regionálnej politiky

 

Link: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Wpisz-tytul-121

 

Euroregión Tatry pripravil do súťaže film s názvom "Bezpečnosť predovšetkým!". Film prezentuje efekty mikroprojektov realizovaných v rámci strešného projektu s názvom „Spoločné odborné vzdelávanie v poľsko-slovenskom pohraničí“ riadené Euroregiónom Tatry v partnerstve s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom.

Odkaz na film: https://www.youtube.com/watch?v=6IKT6WEVMrQ