Združenie Beskydy: 7. zasadnutie Výboru pre mikroprojekty

22. decembra 2020 o 10:00. sa uskutočnilo siedme zasadnutie výboru pre mikroprojekty. Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s pandémiou Covid-19 sa stretnutie uskutočnilo online.
​Zoznamy mikroprojektov schválených na poskytnutie finančného príspevku v rámci strešných projektov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 s vedúcim partnerom Združenie „Región Beskydy“  Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 v rámci VI. a VII. výzvy zo 7. zasadnutia Výboru pre mikroprojekty dňa 22.12.2020: