ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 2007 - 2013 SCHVÁLENÁ

Monitorovací Výbor schválil Záverečnú správu o postupe realizácie Programu  cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013. V správe sú uvedené najdôležitejšie informácie o vecnom postupe realizácie Programu, finančné informácie, informácie o využití alokovaných zdrojov a analýza postupu implementácie Programu.

Správa v schválenej verzii spolu s prílohami je dostupná tu.