Zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Euroregiónu Beskydy a Žilinského samosprávneho kraja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Dňa 7. decembra 2016 o 10:00 hod. sa bude na Úrade Žilinského samosprávneho kraja (Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika) konať  druhé zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Hlavnou témou rokovania bude schvaľovanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty  predložené  v rámci prvej výzvy strešných projektov Euroregiónu Beskydy a Žilinského samosprávneho kraja, tj. „MikroINTERREG PL-SK” a „MikroINTERREG-edu PL-SK”.