Zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Euroregiónu Beskydy a Žilinského samosprávneho kraja

Oznamujeme, že sa 9. apríla 2019 v Bielsko-Bialej bude konať V. zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Hlavnou témou rokovania bude schvaľovanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty predložené v rámci IV. výzvy strešného projektu „MikroINTERREG PL-SK” realizovaného v partnerstve Euroregión Beskydy-Žilinský samosprávny kraj.
Podrobné informácie, ktoré sa týkajú plánovaného zasadnutia, nájdete tu