Zasadnutie poľsko-slovenskej pracovnej skupiny

Dňa 22. mája sa v Rzeszowe uskutočnilo zasadnutie poľsko-slovenskej pracovnej skupiny pre cezhraničnú spoluprácu miestnych samospráv, ktorá pôsobí v rámci Poľsko-slovenskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu.

 

Hlavnými témami, ktorými sa pracovná skupina zaoberala, bolo zhrnutie realizácie projektov v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020 a diskusia o možnostiach spolupráce vo finančnej perspektíve na roky 2021-2027.

Na stretnutí sa okrem iných zúčastnili štátna tajomníčka Ministerstva fondov a regionálnej politiky Małgorzata Jarosińska-Jedynak, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike Krzysztof Strzałka, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, maršal Podkarpatského vojvodstva Władysław Ortyl.

Program Interreg Poľsko-Slovensko zastupoval pán Pavol Škulavík, zastupujúci vedúci Spoločného technického sekretariátu.

Počas stretnutia boli predstavené aj spoločné iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj v poľsko-slovenskom pohraničí, ako napríklad medzinárodná cestná trasa Via Carpatia alebo Karpatská stratégia.

Foto: Tlačová kancelária UMWP

panelisti  panelisti  obrazek