Zápisnica z II zasadnutia Monitorovacieho výboru

Zápisnica z II zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

10.12.2015, Bielsko-Biala