Zápisnica z I. zasadnutia Monitorovacieho výboru

Zverejňujeme predsedom MV schválenú zápisnicu z I. zasadnutia KM, ktoré sa uskutočnilo 20. októbra 2022 v Dolnom Kubíne.