Začala sa registrácia na septembrové školenia pre potenciálnych žiadateľov

Začala sa registrácia na septembrovú sériu školení určených pre potenciálnych žiadateľov programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko. Školenia budú vedené pracovníkmi Spoločného technického sekretariátu spoločne s kontrolórmi z Poľska a Slovenska. Školenia sú určené pre prioritnú os „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“, čo znamená, že poskytnuté informácie budú cielene zamerané na túto os.

Pozývame Vás na registráciu prostredníctvom formulára v záložke Ako použiť program / Zapoj sa do školení. Vzhľadom na ohraničený počet miest bude rozhodujúce poradie prijatých registrácií.

Kalendár školení:

04-05 september 2017: Žilinský kraj, Žilina

06-07 september 2017: Prešovský kraj, Prešov

12-13 september 2017: Województwo Małopolskie, Nowy Sącz

19-20 september 2017: Województwo Podkarpackie, Jasło

26-27 september 2017: Województwo Śląskie, Szczyrk

Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby z jednej inštitúcie. Prosíme Vás o uvážené rozhodnutia o účasti na školení. Konkrétne miesto školenia bude uvedené v emaili s potvrdením registrácie, ktorý bude odoslaný na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári.

obrazek