Za hranicami: Debaty pri raňajkách

Border Focal Point Network organizuje sériu online podujatí „Beyond Borders: Breakfast Debates”, ktorej cieľom je propagácia spôsobov obmedzenia prekážok cezhraničnej spolupráce ako aj propagácia prepájania služieb pozdĺž vnútorných hraníc EÚ.

 

Najbližšie vydanie sa uskutoční 17. mája 2022 a jeho cieľom bude porozumenie tomu, ako prihraničné regióny spolupracujú v oblasti prípravy a reagovania na riziko prírodných a priemyselných katastrof.

Podrobnosti nájdete na stránke: https://futurium.ec.europa.eu/en/border-focal-point-network/news/save-date-beyond-borders-breakfast-debates-disaster-risk-management-border-regions?language=pl

Nabádame na účasť na podujatí a na sledovanie ďalších debát.