Spolupráca cez kultúru – stavba a modernizácia poľsko-slovenských kultúrnych stredísk

Spolupráca cez kultúru – stavba a modernizácia poľsko-slovenských kultúrnych stredísk

Spolupráca cez kultúru – stavba a modernizácia poľsko-slovenských kultúrnych stredísk

Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 1 099 966,13 euro