Webinár "Medzinárodné programy Interreg pre Malopoľsko - výzvy v roku 2024"

Regionálny kontaktný bod Malopoľského vojvodstva vás pozýva na webinár 18. apríla 2024 na tému "Medzinárodné programy Interreg pre Malopoľsko - výzvy v roku 2024". Stretnutie sa začne o 10.00 hod. na platforme Webex.

Cieľom podujatia je predstaviť princípy a špecifiká výziev na predkladanie projektov a ponúknuť podporu žiadateľom pri príprave a predkladaní žiadostí z programov Interreg, okrem iného aj z programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027. 

Účasť na webinári je bezplatná, počet miest je obmedzený. Registrácia do zoznamu účastníkov prebieha podľa poradia prihlásených. 

Podujatie bude prebiehať v poľskom jazyku.

Podrobný program podujatia a odkaz na registráciu nájdete na tomto odkaze:

Wydarzenia » Małopolska (www.malopolska.pl)