Vzor zmluvy o národnom spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

V záložke zoznám sa s dokumentmi je dostupný vzor zmluvy o národnom spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky spolu s vyhláseniami a pravidlami poskytnutia slovenského národného spolufinancovania.