Vznikol prírodovedný chodník v skanzene v Zubrzyci Górnej

Bolo osadené značenie prírodovedného chodníka v podobe kameňov s číslami. Značenia sú zhotovené z balvanov magurského pieskovca s ručne vyrytými číslami, ktoré perfektne zapadajú do scenérie skanzenu a zároveň spĺňajú dôležité požiadavky prístupnosti.

 

Prírodovedný náučný chodník sa skladá z 25 zastávok a viac ako 60 rastlinných druhov: kvetov, kríkov a stromov, ktoré rastú v areáli múzea a zároveň v celom regióne. Sú opísané veľmi zrozumiteľným jazykom a súčasne návštevníkom ponúkajú množstvo informácií.

Prezentovaný náučný chodník v sebe zahŕňa štyri náučné varianty, ktoré v závislosti od ročného obdobia poskytnú informácie o odlišných druhoch rastlín. V podstate sa nejedná o jeden, ale o štyri chodníky, ktoré v závislosti od ročného obdobia umožňujú získať informácie o rôznych druhoch rastlinstva.

Prehliadku chodníka umožňujú: aplikácia pre mobilné zariadenia, ktorú momentálne pripravujeme a sprievodca chodníkom (propagačný materiál). Okrem toho sú pre rodiny s deťmi a najmenších návštevníkov naplánované aktivity umožňujúce spoznať flóru skanzenu vo forme terénnych hier, tzv. questov, ktoré sú pripravené v jarnej, letnej, jesennej a zimnej verzii.

Predmetné inovatívne riešenia, ktoré nadmerne nezasahujú do konceptu etnografického parku sú výsledkom spolupráce pracovníkov múzea s expertkou z Babohorského národného parku – pani Katarzynou Fujak. Zmienená spolupráca sa uskutočnila v rámci projektu Otvorené múzeá – rozširovanie programových možností poľsko-slovenských inštitúcií hraničnej kultúry.

značenie prírodovedného chodníka v podobe kameňov s číslami

značenie prírodovedného chodníka v podobe kameňov s číslami

značenie prírodovedného chodníka v podobe kameňov s číslami

značenie prírodovedného chodníka v podobe kameňov s číslami